Skatt for personer

Til toppen

05645: Dagpenger ved arbeidsledighet (F) (avslutta serie) 2003 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylke er gitt ut fra personen sin likningskommune. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.