Lønn

Til toppen

05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , - administrerende direktør (1210) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månadslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, ikkje inkludert overtidsgodtgjering. Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering. Standard for yrkesgruppering.