Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Lønn, alle ansatte

05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.08.2018
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5552
hlu@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5016
ien@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
3. kvartal 2003
Månedslønn (kr):
3. kvartal 2003
Avtalt månedslønn (kr):
3. kvartal 2003
Uregelmessige tillegg (kr):
3. kvartal 2003
Bonus (kr):
3. kvartal 2003
Overtidsgodtgjørelse (kr):
3. kvartal 2003
Målemetode
Ansatte med i undersøkelsen:
Situasjon (tidspunkt)
Månedslønn (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Avtalt månedslønn (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Uregelmessige tillegg (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Bonus (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Ansatte med i undersøkelsen:
Nei
Månedslønn (kr):
Nei
Avtalt månedslønn (kr):
Nei
Uregelmessige tillegg (kr):
Nei
Bonus (kr):
Nei
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Nei
Sesongjustert
Ansatte med i undersøkelsen:
Nei
Månedslønn (kr):
Nei
Avtalt månedslønn (kr):
Nei
Uregelmessige tillegg (kr):
Nei
Bonus (kr):
Nei
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 09.08.2018
Månadslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, ikkje inkludert overtidsgodtgjering. Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering. Standard for yrkesgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken