Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
05611: Midlertidig ansatte, etter kjønn og alder 1996K1 - 2020K2
Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
1000 personer
Midlertidig ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Midlertidig ansatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Midlertidig ansatte (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 102 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

Brukerveiledning for statistikkbanken