Skatt for personer

Til toppen
05585: Gjennomsnittleg gjeld, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
26.11.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg gjeld:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
eigeforhold
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
eigeforhold

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken