Familier og husholdninger

Til toppen
05581: Personer, etter familietype (F) (avslutta serie) 2005
Sist endret
02.06.2005
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
familietype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
familietype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
familietype
Personer i ekteskap uten hjemmeboende barn
Personer i partnerskap er inkludert.
Personer i ekteskap med hjemmeboende barn
Personer i partnerskap er inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken