Skattelikninga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05421: Oversyn over skattelikninga for personar. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (F) (avslutta serie) 2002 - 2008

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
16.02.2010 10:00
Brutto skatt:
mill. kr
Skattefrådrag og nedsetjingar:
mill. kr
Finnmarksfrådrag:
mill. kr
Frådrag for boligsparing:
mill. kr
Nedsettelse av formuesskatt:
mill. kr
Skattebegrensning:
mill. kr
Frådrag for utanlandsskatt:
mill. kr
Frådrag for godtgjersle:
mill. kr
Utlikna skatt:
mill. kr
Brutto skatt:
31.12.
Skattefrådrag og nedsetjingar:
31.12.
Finnmarksfrådrag:
31.12.
Frådrag for boligsparing:
31.12.
Nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Skattebegrensning:
31.12.
Frådrag for utanlandsskatt:
31.12.
Frådrag for godtgjersle:
31.12.
Utlikna skatt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto skatt , Skattefrådrag og nedsetjingar , Finnmarksfrådrag ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.