Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

05413: Deponering av avfall, etter avfallstype (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

avfallstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2013
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Deponert avfallsmengde:
1 000 tonn
Referansetid
Deponert avfallsmengde:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enkelte industribedrifter har konsesjon for deponering på eget anlegg. Slikt avfall er ikke med i statistikken. Deponert spesialavfall er heller ikke medregnet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken