Avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Til toppen

05413: Deponering av avfall, etter avfallstype (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 1992 - 2011

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1995 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel

avfallstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enkelte industribedrifter har konsesjon for deponering på eget anlegg. Slikt avfall er ikke med i statistikken. Deponert spesialavfall er heller ikke medregnet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken