Utslipp og rensing av kommunalt avløp

05279: Disponering av avløpsslam (F) 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

slamdisponering

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
tonn tørrstoff
Referansetid
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kategori 'levert behandlingsanlegg' er ikke inkludert i totalsum for slam disponert av fare for dobbelttelling.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
slamdisponering
Kategorien 'deponi' ble tatt ut av skjema for rapportering 2003 grunnet forbud mot deponering.

Brukerveiledning for statistikkbanken