Utslipp og rensing av kommunalt avløp

05279: Disponering av avløpsslam (F) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

slamdisponering

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
tonn tørrstoff
Referansetid
Mengde avløpsslam disponert (tonn tørrstoff):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kategoriene 'levert behandlingsanlegg' og 'massetap som biogass' er ikke inkludert kolonnen for 'Disponert i alt'. Føstnevnte skyldes faren for dobbelttelling, og sistnevnte har med at biogass holdes utenfor definisjonen av disponerte mengder.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
slamdisponering
Kategorien 'deponi' ble tatt ut av skjema for rapportering 2003 grunnet forbud mot deponering.

Brukerveiledning for statistikkbanken