Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

05279: Disponering av avløpsslam (F) 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Disponert i alt , Jordbruksareal , Grøntareal ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kategoriene 'levert behandlingsanlegg' og 'massetap som biogass' er ikke inkludert kolonnen for 'Disponert i alt'. Føstnevnte skyldes faren for dobbelttelling, og sistnevnte har med at biogass holdes utenfor definisjonen av disponerte mengder.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

slamdisponering

Kategorien 'deponi' ble tatt ut av skjema for rapportering 2003 grunnet forbud mot deponering.