Etablerere i næringslivet

Til toppen

05188: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) 2002 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell , 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 62

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

antall ansatte


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foretak med bare juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken