Familier og husholdninger

05122: Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken (F) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

familietype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.09.2004
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Barn:
personer
Referansetid
Barn:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
familietype
På grunn av at den registerbaserte statistikken ikke gir tall for samboere uten felles barn, vil tabellen underestimere antall barn som bor med stesøsken. Tall fra den siste Folke- og boligtellingen viste at det pr 3.11.2001 var om lag 4600 barn som bodde med stesøsken i samboerfamilier uten felles barn. Til sammenligning viste tall fra den registerbaserte statistikken per 1.1.2002 at det var om lag 4200 barn som bodde sammen med stesøsken i familier der de voksne enten var gifte eller hadde felles barn.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken