Familier og husholdninger

05120: Barn 0-17 år, etter familietype og søsken (F) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

familietype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.09.2004
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Barn uten søsken:
personer
Barn med søsken:
personer
Referansetid
Barn uten søsken:
01.01.
Barn med søsken:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Mor
Kan også bo med mors samboer og hans særkullsbarn.
statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Far
Kan også bo med mors samboer og hans særkullsbarn.
statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Mor, stefar
Kan være både gifte og samboere (med minst ett felles barn). Tallet inkluderer også 106 barn der den ene forelderen har inngått registrert partnerskap.
statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Far, stemor
Kan være både gifte og samboere (med minst ett felles barn). Tallet inkluderer også 106 barn der den ene forelderen har inngått registrert partnerskap.
statistikkvariabel: Barn uten søsken , familietype: Andre familier
Barn som bor alene, sammen med søsken, med mor og stemor, far og stefar eller bare med stemor eller stefar. Det kan også være barnehjemsbarn eller adoptivbarn hvor adopsjonen ennå ikke er formelt i orden.

Brukerveiledning for statistikkbanken