Økonomisk sosialhjelp

05083: Sosialhjelpsmottakere, etter kjønn, alder, arbeidssituasjon og familiefase (F) (avslutta serie) 1997 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

arbeidssituasjon Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

familiefase

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2008
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
informasjon@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere:
personer
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken