Økonomisk sosialhjelp

05074: Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter stønadens art (K) 1997 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
1 000 kr
Bidrag (1 000 kr):
1 000 kr
Lån (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
kr
Gjennomsnittlig stønad per tilfelle (kr):
kr
Referansetid
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
31.12.
Bidrag (1 000 kr):
31.12.
Lån (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad per tilfelle (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken