Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05074: Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter stønadens art (K) (avslutta serie) 1997 - 2020

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
15.03.2022 08:00
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
1 000 kr
Bidrag (1 000 kr):
1 000 kr
Lån (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
kr
Gjennomsnittlig stønad per tilfelle (kr):
kr
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
31.12.
Bidrag (1 000 kr):
31.12.
Lån (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad per tilfelle (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 24

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar. Tall for 2020 ble rettet 15.3.2022. Tabell 05074 avsluttes fra og med 2021 statistikkåret . Variablene på landsnivå finnes i tabell 05973 og på fylke- og kommunenivå i tabell 13138. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.