Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
05053: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næring (SN2002). Bedrifter (F) (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Adriana Nordfjeld, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5353
noa@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringshovedgruppe 64.2 er f.o.m. 2002 delt inn i 64.21, 64,22, 64.23 og 64.24.
region
Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sysselsetting
Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Til faktorpriser.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
statistikkvariabel: Bedrifter , næring (SN2002): 62 Lufttransport
Tall for lufttransport er ikke tilgjengelig.

Brukerveiledning for statistikkbanken