Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
05040: Brukere etter næringsinntekt fra jordbruket (F) 2002 - 2018
Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Brukere i alt:
brukere
Uten positiv inntekt (prosent):
prosent
1-49 999 kroner (prosent):
prosent
50 000-99 999 kroner (prosent):
prosent
100 000-249 999 kroner (prosent):
prosent
250 000-399 999 kroner (prosent):
prosent
400 000 kroner og over (prosent):
prosent
Referansetid
Brukere i alt:
31.12.
Uten positiv inntekt (prosent):
31.12.
1-49 999 kroner (prosent):
31.12.
50 000-99 999 kroner (prosent):
31.12.
100 000-249 999 kroner (prosent):
31.12.
250 000-399 999 kroner (prosent):
31.12.
400 000 kroner og over (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken