Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04933: H. Barnevern, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak:
Kroner
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
Kroner
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251):
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252):
Prosent
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
Prosent
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
Prosent
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
Prosent
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244):
Kroner
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252):
Kroner
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
Personer
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
Personer
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
Prosent
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
Prosent
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
Prosent
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
Årsverk
Andel meldinger som går til undersøkelse:
Prosent
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
Prosent
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
Prosent
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
Prosent
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
Prosent
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak:
1.1.
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252):
1.1.
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
1.1.
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
1.1.
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
1.1.
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244):
1.1.
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252):
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
1.1.
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
1.1.
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
1.1.
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
1.1.
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
1.1.
Andel meldinger som går til undersøkelse:
1.1.
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
1.1.
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
1.1.
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
1.1.
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
1.1.
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til sammen per innbygger , Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten , Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000