Økonomisk sosialhjelp

04932: G. Sosialtjenesten, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
informasjon@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
Prosent
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
Prosent
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
Prosent
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
Kroner
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
1.1.
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken