Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04932: G. Sosialtjenesten, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
Kroner
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
Prosent
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
Prosent
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
Prosent
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
Prosent
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
Kroner
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
Kroner
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Prosent
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger:
1.1.
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år:
1.1.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker:
1.1.
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
- herav driftsutgifter til funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger , Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000