Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04929: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 2 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
14.06.2006 10:00
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
Kroner
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
Kroner
Herav avskrivninger:
Kroner
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
Kroner
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
Prosent
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Prosent
Elever per kommunal skole:
Personer
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
Prosent
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
Prosent
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
Prosent
Antall elever per datamaskin:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
Kroner
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
Kroner
Elever per årsverk:
Personer
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
Personer
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
1.1.
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
1.1.
Herav avskrivninger:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
1.1.
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
1.1.
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
1.1.
Elever per kommunal skole:
1.1.
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
1.1.
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
1.1.
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
1.1.
Antall elever per datamaskin:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
1.1.
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
1.1.
Elever per årsverk:
1.1.
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
1.1.
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg , Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg , Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 68

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka , 030103a Sagene ,

Valgt 0 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.