Elevar i grunnskolen

Til toppen
04929: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 2 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
Kroner
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
Kroner
Herav avskrivninger:
Kroner
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
Kroner
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
Prosent
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Prosent
Elever per kommunal skole:
Personer
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
Prosent
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
Prosent
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
Prosent
Antall elever per datamaskin:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
Kroner
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
Kroner
Elever per årsverk:
Personer
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
Personer
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
1.1.
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
1.1.
Herav avskrivninger:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
1.1.
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
1.1.
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
1.1.
Elever per kommunal skole:
1.1.
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
1.1.
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
1.1.
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
1.1.
Antall elever per datamaskin:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
1.1.
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
1.1.
Elever per årsverk:
1.1.
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
1.1.
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 68 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 45 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken