Elevar i grunnskolen

04929: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 2 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 68 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
Kroner
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
Kroner
Herav avskrivninger:
Kroner
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
Kroner
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
Prosent
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Prosent
Elever per kommunal skole:
Personer
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
Prosent
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
Prosent
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
Prosent
Antall elever per datamaskin:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
Personer
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
Prosent
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
Prosent
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
Kroner
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
Kroner
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
Kroner
Elever per årsverk:
Personer
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
Personer
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO i prosent av samlede netto driftsutg:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger:
1.1.
MVA-kompensasjon drift, grunnskole pr. innbygger (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger:
1.1.
Herav avskrivninger:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole, per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger:
1.1.
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt:
1.1.
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
1.1.
Elever per kommunal skole:
1.1.
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent:
1.1.
Ant elever som får morsmålsoppl ift ant elever som får særskilt norskoppl, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Antall elever ved spesialskoler ift alle elever i vanlig grunnskole, pst:
1.1.
Antall elever i spes.grupper og -skoler ift alle elever i grunn- og spesialsk, pst:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent:
1.1.
Antall elever per datamaskin:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel elever i kommunal SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent:
1.1.
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent:
1.1.
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev:
1.1.
Brutto driftsutgifter til spesialskoler, per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen:
1.1.
Leie av lokaler og grunn, per elev i grunnskolen:
1.1.
Elever per årsverk:
1.1.
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn:
1.1.
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken