04910: L. Kirke - nøkkeltall (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 26 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5370
obo@ssb.no

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Kroner
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Kroner
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Døpte i prosent av antall fødte:
Prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Prosent
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Antall
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Antall
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Antall
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Antall
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Personer
Kirkeofringer pr. medlem:
Kroner
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Kroner
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
1.1.
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
1.1.
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Døpte i prosent av antall fødte:
1.1.
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
1.1.
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
1.1.
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
1.1.
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
1.1.
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
1.1.
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
1.1.
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
1.1.
Kirkeofringer pr. medlem:
1.1.
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
1.1.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
1.1.
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
1.1.
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Forløp (periodesum)
Døpte i prosent av antall fødte:
Forløp (periodesum)
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Forløp (periodesum)
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Forløp (periodesum)
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Forløp (periodesum)
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Forløp (periodesum)
Kirkeofringer pr. medlem:
Forløp (periodesum)
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Forløp (periodesum)
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Forløp (periodesum)
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Forløp (periodesum)
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Forløp (periodesum)
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Nei
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Nei
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Nei
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Nei
Døpte i prosent av antall fødte:
Nei
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Nei
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Nei
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Nei
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Nei
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Nei
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Nei
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Nei
Kirkeofringer pr. medlem:
Nei
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Nei
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Nei
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Nei
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Nei
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Nei
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Nei
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Nei
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Nei
Døpte i prosent av antall fødte:
Nei
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Nei
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Nei
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Nei
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Nei
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Nei
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Nei
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Nei
Kirkeofringer pr. medlem:
Nei
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Nei
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Nei
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Nei
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Nei
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter
Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger
Omfatter ikke kommunale arbeidstakere som gjør arbeid for fellesråd etter KL § 15,4.ledd. Kommune 1901 Harstad omfatter Harstad og Bjarkøy i 2012.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger
Omfatter ikke kommunale arbeidstakere som gjør arbeid for fellesråd etter KL § 15,4.ledd. Kommune 1901 Harstad omfatter Harstad og Bjarkøy i 2012.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger
Kommune 1901 Harstad omfatter Harstad og Bjarkøy i 2012.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere
I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er 'prikket' fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
Døpte i prosent av antall fødte
Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator.
Konfirmerte i prosent av 15-åringer
Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger
Denne indikatoren inneholder fra 2009 også kulturarrangementer i regi av andre
Andel kirkeofringer til egen virksomhet
Indikatoren er ny for 2013.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere
Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken