Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04910: L. Kirke - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Kroner
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Kroner
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Døpte i prosent av antall fødte:
Prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Prosent
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Antall
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Antall
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Antall
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Antall
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Personer
Kirkeofringer pr. medlem:
Kroner
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Kroner
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
1.1.
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
1.1.
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Døpte i prosent av antall fødte:
1.1.
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
1.1.
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
1.1.
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
1.1.
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
1.1.
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
1.1.
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
1.1.
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
1.1.
Kirkeofringer pr. medlem:
1.1.
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
1.1.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
1.1.
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
1.1.
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter , Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner , Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000