Barnevern

Til toppen

04907: H. Barnevern - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til sammen per innbygger , Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten , Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten ,

Valgt 1 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med rapporteringsåret 2013 er alle undersøkelser startet og/eller avsluttet i løpet av året innhentet og publisert. Før dette ble kun en undersøkelse per barn innhentet og publisert. Fra og med rapporteringsåret 2005 er tallet for Oslo kommune korrigert for utgifter som gjelder statlige barneverntjenester. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.