Elevar i grunnskolen

Til toppen
04897: D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
Kroner
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Kroner
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
Prosent
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
Prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
Prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
Prosent
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
Prosent
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
Kroner
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
Kroner
Elever per kommunal skole:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Personer
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Prosent
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Prosent
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Grunnskolepoeng
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
Prosent
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Prosent
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Prosent
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Prosent
Andel lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
1.1.
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
1.1.
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
1.1.
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
1.1.
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
1.1.
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
1.1.
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
1.1.
Elever per kommunal skole:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
1.1.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
1.1.
Andel lærere som er 40 år og yngre:
1.1.
Andel lærere som er 50 år og eldre:
1.1.
Andel lærere som er 60 år og eldre:
1.1.
Andel lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 61 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2011, er spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og gruppestørrelse ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. Elevtallet er korrigert i ettertid, slik at det er sammenlignbart fra 2008 og fremover. Personelltall publiseres i juni. Funksjon 214-spesialskoler, utgikk fom. regnskapsåret 2013. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken