Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04851: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter landsdel og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen. Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innen nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Sysselsetting

Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken