Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

04811: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn (F) 1987 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Gjenvalgte medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Gjenvalgte medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1999 har ikke Nordland fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 Har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken