Omsetning i varehandel

04776: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
kr
Referansetid
Omsetning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken