Omsetning i varehandel

Til toppen
04776: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) 2008 - 2019
Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
kr
Referansetid
Omsetning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken