04759: Bilbestand og folkemengde (F) (avslutta serie) 2003 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2018
Kontakt
Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Bilbestand 31. desember:
biler
Folkemengde 1. januar året etter:
personer
Biler per 1000 innbygger 31. desember:
biler per 1 000 innbyggere
Referansetid
Bilbestand 31. desember:
31.12.
Folkemengde 1. januar året etter:
01.01.
Biler per 1000 innbygger 31. desember:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter personbiler og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Folkemengde 1. januar året etter
Personer i norske bosetninger på Svalbard er som regel registrert bosatt i en norsk kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken