Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04750: Talet på personar, bruttoinntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

hushaldningstype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2006
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Talet på observasjonar:
hushald
Personar i hushald:
personer
Bruttoinntekt (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Formue ved likning (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Referansetid
Talet på observasjonar:
31.12.
Personar i hushald:
31.12.
Bruttoinntekt (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Formue ved likning (kr):
31.12.
Gjeld (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken