Til toppen
04693: L. Kirke - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter:
1000 Kroner
Medlem og tilhørig i Dnk:
Personer
Innmeldt i Dnk:
Personer
Utmeldt av Dnk:
Personer
Døpte:
Personer
Dåpshandlinger i soknet:
Personer
Konfirmerte:
Personer
Kirkelige vigsler utført:
Antall
Kirkelige gravferder utført:
Personer
Kirkelige handlinger i alt:
Antall
Gudstjenester totalt:
Antall
Deltakere, gudstjenester totalt:
Personer
Gudstjenester søn- og hellidager:
Antall
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
Personer
Gudstjenester utenom søn- og helligdager:
Antall
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager:
Personer
Gudstjenester med nattverd:
Antall
Antall til nattverd:
Personer
Gudstjenester for barnehagebarn:
Antall
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn:
Personer
Gudstjenester for skolebarn:
Antall
Deltakere, gudstjenester for skolebarn:
Personer
Julaftensgudstjenester:
Antall
Deltakere julaftensgudstjenester:
Personer
Gudstjenester i påsken:
Antall
Deltakere på påskegudstjenester:
Personer
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år:
Personer
Antall barn som mottok 4-årsbok:
Personer
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere:
Personer
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere:
Personer
Andakter på institusjon eller aldershjem:
Antall
Antall kor for voksne/familiekor:
Antall
Antall kormedlemmer voksne/familiekor:
Personer
Antall kor for barn og unge:
Antall
Antall kormedlemmer barn og unge:
Personer
Konserter og kulturarrangement i regi av menigheten:
Antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten:
Personer
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten:
Antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten:
Personer
Kirkeofringer, totalt:
Kroner
Offer/kollekt:
Kroner
Givertjeneste:
Kroner
Andre innsamlinger:
Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall døde i løpet av året:
Personer
Antall 15-åringer:
Personer
Antall 4-åringer:
Personer
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap):
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer:
Avtalte årsverk
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd:
Personer
Antall sysselsatte i sokn:
Personer
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap):
Personer
MVA-refusjon drift, kirke:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, kirke:
1000 Kroner
Antall sokn i kommunen:
Antall
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Brukerbetaling for gravplasstjenester:
1000 Kroner
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser:
1000 Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter:
1.1.
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter:
1.1.
Medlem og tilhørig i Dnk:
1.1.
Innmeldt i Dnk:
1.1.
Utmeldt av Dnk:
1.1.
Døpte:
1.1.
Dåpshandlinger i soknet:
1.1.
Konfirmerte:
1.1.
Kirkelige vigsler utført:
1.1.
Kirkelige gravferder utført:
1.1.
Kirkelige handlinger i alt:
1.1.
Gudstjenester totalt:
1.1.
Deltakere, gudstjenester totalt:
1.1.
Gudstjenester søn- og hellidager:
1.1.
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
1.1.
Gudstjenester utenom søn- og helligdager:
1.1.
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager:
1.1.
Gudstjenester med nattverd:
1.1.
Antall til nattverd:
1.1.
Gudstjenester for barnehagebarn:
1.1.
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn:
1.1.
Gudstjenester for skolebarn:
1.1.
Deltakere, gudstjenester for skolebarn:
1.1.
Julaftensgudstjenester:
1.1.
Deltakere julaftensgudstjenester:
1.1.
Gudstjenester i påsken:
1.1.
Deltakere på påskegudstjenester:
1.1.
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år:
1.1.
Antall barn som mottok 4-årsbok:
1.1.
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere:
1.1.
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere:
1.1.
Andakter på institusjon eller aldershjem:
1.1.
Antall kor for voksne/familiekor:
1.1.
Antall kormedlemmer voksne/familiekor:
1.1.
Antall kor for barn og unge:
1.1.
Antall kormedlemmer barn og unge:
1.1.
Konserter og kulturarrangement i regi av menigheten:
1.1.
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten:
1.1.
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten:
1.1.
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten:
1.1.
Kirkeofringer, totalt:
1.1.
Offer/kollekt:
1.1.
Givertjeneste:
1.1.
Andre innsamlinger:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall døde i løpet av året:
1.1.
Antall 15-åringer:
1.1.
Antall 4-åringer:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap):
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer:
1.1.
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd:
1.1.
Antall sysselsatte i sokn:
1.1.
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap):
1.1.
MVA-refusjon drift, kirke:
1.1.
MVA-refusjon investering, kirke:
1.1.
Antall sokn i kommunen:
1.1.
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Brukerbetaling for gravplasstjenester:
1.1.
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 67 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene.
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken