Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04688: H. Barnevern - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.04.2018 08:00
Brutto driftsutgifter funksjon 244:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 251:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 252:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252:
1000 Kroner
Netto driftutgifter funksjon 244:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 251:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 252:
1000 Kroner
Barn med melding:
Personer
Barn med melding 0-5 år:
Personer
Barn med melding 6-12 år:
Personer
Barn med melding 13-17 år:
Personer
Meldinger i alt:
Antall
Antall meldinger barn 0-5 år:
Antall
Antall meldinger barn 6-12 år:
Antall
Antall meldinger barn 13-17 år:
Antall
Meldinger som gikk til undersøkelse:
Antall
Meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
Antall
Barn med undersøkelse eller tiltak:
Personer
Barn med undersøkelse:
Personer
Undersøkelser i alt:
Personer
Undersøkelser startet:
Antall
Undersøkelser avsluttet:
Personer
Undersøkelser som førte til tiltak:
Personer
Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering:
Antall
Undersøkelser henlagt etter partens ønske:
Antall
Undersøkelser henlagt som følge av flytting:
Antall
Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder:
Antall
Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder:
Antall
Barn med tiltak i løpet av året:
Personer
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året:
Personer
Barn med omsorgstiltak i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak institusjon i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak bolig i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
Personer
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
Personer
Barn med tiltak per 31.12:
Personer
Barn med hjelpetiltak per 31.12:
Personer
Barn med omsorgstiltak per 31.12:
Personer
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
Antall
Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan:
Personer
Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan:
Personer
Barn med tiltak institusjon per 31.12:
Personer
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12:
Personer
Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12:
Personer
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12:
Personer
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12:
Personer
Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12:
Personer
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12:
Personer
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12:
Personer
Barn med tiltak bolig per 31.12:
Personer
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12:
Personer
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12:
Personer
Sum stillinger i alt:
Årsverk
Stillinger med fagutdanning:
Årsverk
Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244):
Årsverk
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251):
Årsverk
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252):
Årsverk
Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252):
Årsverk
System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
Ja/nei
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 6-12 år:
Antall
Antall 13-17 år:
Antall
Antall barn 0-17 år:
Personer
Antall barn 0-22 år:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, barnevern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, barnevern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 244:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 251:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 252:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252:
1.1.
Netto driftutgifter funksjon 244:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 251:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 252:
1.1.
Barn med melding:
1.1.
Barn med melding 0-5 år:
1.1.
Barn med melding 6-12 år:
1.1.
Barn med melding 13-17 år:
1.1.
Meldinger i alt:
1.1.
Antall meldinger barn 0-5 år:
1.1.
Antall meldinger barn 6-12 år:
1.1.
Antall meldinger barn 13-17 år:
1.1.
Meldinger som gikk til undersøkelse:
1.1.
Meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak:
1.1.
Barn med undersøkelse:
1.1.
Undersøkelser i alt:
1.1.
Undersøkelser startet:
1.1.
Undersøkelser avsluttet:
1.1.
Undersøkelser som førte til tiltak:
1.1.
Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering:
1.1.
Undersøkelser henlagt etter partens ønske:
1.1.
Undersøkelser henlagt som følge av flytting:
1.1.
Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder:
1.1.
Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder:
1.1.
Barn med tiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med omsorgstiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak institusjon i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak bolig i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
1.1.
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
1.1.
Barn med tiltak per 31.12:
1.1.
Barn med hjelpetiltak per 31.12:
1.1.
Barn med omsorgstiltak per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
1.1.
Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan:
1.1.
Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan:
1.1.
Barn med tiltak institusjon per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak bolig per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12:
1.1.
Sum stillinger i alt:
1.1.
Stillinger med fagutdanning:
1.1.
Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244):
1.1.
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251):
1.1.
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252):
1.1.
Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252):
1.1.
System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 6-12 år:
1.1.
Antall 13-17 år:
1.1.
Antall barn 0-17 år:
1.1.
Antall barn 0-22 år:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, barnevern:
1.1.
MVA-refusjon investering, barnevern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter funksjon 244 , Brutto driftsutgifter funksjon 251 , Brutto driftsutgifter funksjon 252 ,

Valgt 1 av totalt 78

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med rapporteringsåret 2013 er alle undersøkelser startet og/eller avsluttet i løpet av året innhentet og publisert. Før dette ble kun en undersøkelse per barn innhentet og publisert. Fra og med rapporteringsåret 2005 er tallet for Oslo kommune korrigert for utgifter som gjelder statlige barneverntjenester. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.