Elevar i grunnskolen

Til toppen
04684: D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til SFO (215):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (213):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til SFO (215):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223):
1000 Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202):
1000 Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202):
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn (222):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole (202):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til skolelokaler (222):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til skoleskyss (223):
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, grunnskole:
1000 Kroner
Avskrivninger på skolelokaler (222):
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1000 Kroner
Overføringer til andre, SFO:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1000 Kroner
Statstilskudd til kommunale SFO:
1000 Kroner
Antall kommunale grunnskoler:
Antall
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet:
Personer
Antall elever i kommunale og private grunnskoler:
Personer
Antall elever 1. årstrinn:
Personer
Antall elever 2. årstrinn:
Personer
Antall elever 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5. årstrinn:
Personer
Antall elever 6. årstrinn:
Personer
Antall elever 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. årstrinn:
Personer
Antall elever 9. årstrinn:
Personer
Antall elever 10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-7. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private:
Personer
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 1.-4. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 5.-7. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever 8.-10. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
Personer
Antall elever med særskilt norskopplæring kommunale og private:
Personer
Antall elever med morsmålsopplæring kommunale og private:
Personer
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private:
Personer
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal SFO:
Personer
Antall elever i kommunal SFO, vektet:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i komm og privat SFO med 100prosentplass:
Personer
Antall elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Personer
Antall elever som har avsluttet grunnskolen:
Personer
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Antall deltakere i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
Personer
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
Personer
Antall deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning:
Personer
Antall datamaskiner:
Antall
Årstimer til spesialundervisning kommunale og private:
Timer
Årstimer utenom undervisning:
Timer
Årstimer til særskilt norskopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til morsmålsopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til tospråklig fagopplæring kommunale og private:
Timer
Årstimer til finsk som andrespråk:
Timer
Årstimer til tegnspråk:
Timer
Lærertimer totalt kommunale og private:
Timer
Lærertimer totalt, barnetrinn:
Timer
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-7. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7. årstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, 8.-10. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 1.-7. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 1.-4. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 5.-7. årstrinn:
Timer
Elevtimer, 8.-10. årstrinn:
Timer
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Grunnskolepoeng
Antall innbyggere 6-9 år:
Personer
Antall innbyggere 6-15 år:
Personer
Antall innbyggere over 16 år:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Avtalte årsverk grunnskolesektor:
Årsverk
Avtalte årsverk grunnskole:
Årsverk
Avtalte årsverk spesialskole:
Årsverk
Avtalte årsverk SFO:
Årsverk
Avtalte årsverk skolelokaler:
Årsverk
Avtalte årsverk voksenopplæring:
Årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
Årsverk
Lærere grunnskole, antall:
Personer
Lærere grunnskole, 40 år og yngre:
Personer
Lærere grunnskole, 41-49 år:
Personer
Lærere grunnskole, 50-59 år:
Personer
Lærere grunnskole, 50 år og eldre:
Personer
Lærere grunnskole, 60 år og eldre:
Personer
Lærere grunnskole, kvinner:
Personer
Lærere grunnskole, menn:
Personer
Lærere grunnskole, i heltidsstilling:
Personer
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor:
Årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
Årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk:
Årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Prosent
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202):
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213):
1.1.
Netto driftsutgifter til SFO (215):
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222):
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223):
1.1.
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1.1.
Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (213):
1.1.
Brutto driftsutgifter til SFO (215):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223):
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202):
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202):
1.1.
Leie av lokaler og grunn (222):
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole (202):
1.1.
Lønnsutgifter til skolelokaler (222):
1.1.
Lønnsutgifter til skoleskyss (223):
1.1.
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1.1.
MVA-refusjon investering, grunnskole:
1.1.
Avskrivninger på skolelokaler (222):
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1.1.
Overføringer til andre, SFO:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1.1.
Statstilskudd til kommunale SFO:
1.1.
Antall kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunale og private grunnskoler:
1.1.
Antall elever 1. årstrinn:
1.1.
Antall elever 2. årstrinn:
1.1.
Antall elever 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5. årstrinn:
1.1.
Antall elever 6. årstrinn:
1.1.
Antall elever 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. årstrinn:
1.1.
Antall elever 9. årstrinn:
1.1.
Antall elever 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private:
1.1.
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 1.-4. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 5.-7. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever 8.-10. årstrinn med spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Antall elever med særskilt norskopplæring kommunale og private:
1.1.
Antall elever med morsmålsopplæring kommunale og private:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss kommunale og private, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO, vektet:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i komm og privat SFO med 100prosentplass:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
1.1.
Antall elever som har avsluttet grunnskolen:
1.1.
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Antall deltakere i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
1.1.
Antall deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning:
1.1.
Antall datamaskiner:
1.1.
Årstimer til spesialundervisning kommunale og private:
1.1.
Årstimer utenom undervisning:
1.1.
Årstimer til særskilt norskopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til morsmålsopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til tospråklig fagopplæring kommunale og private:
1.1.
Årstimer til finsk som andrespråk:
1.1.
Årstimer til tegnspråk:
1.1.
Lærertimer totalt kommunale og private:
1.1.
Lærertimer totalt, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-7. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7. årstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, 8.-10. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 1.-7. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 1.-4. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 5.-7. årstrinn:
1.1.
Elevtimer, 8.-10. årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
1.1.
Antall innbyggere 6-9 år:
1.1.
Antall innbyggere 6-15 år:
1.1.
Antall innbyggere over 16 år:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Avtalte årsverk grunnskolesektor:
1.1.
Avtalte årsverk grunnskole:
1.1.
Avtalte årsverk spesialskole:
1.1.
Avtalte årsverk SFO:
1.1.
Avtalte årsverk skolelokaler:
1.1.
Avtalte årsverk voksenopplæring:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
1.1.
Lærere grunnskole, antall:
1.1.
Lærere grunnskole, 40 år og yngre:
1.1.
Lærere grunnskole, 41-49 år:
1.1.
Lærere grunnskole, 50-59 år:
1.1.
Lærere grunnskole, 50 år og eldre:
1.1.
Lærere grunnskole, 60 år og eldre:
1.1.
Lærere grunnskole, kvinner:
1.1.
Lærere grunnskole, menn:
1.1.
Lærere grunnskole, i heltidsstilling:
1.1.
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor:
1.1.
Assistentårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 120 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken