Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04676: H. Barnevern, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.06.2018 08:00
Brutto driftsutgifter funksjon 244:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 251:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 252:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252:
1000 Kroner
Netto driftutgifter funksjon 244:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 251:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 252:
1000 Kroner
Barn med melding:
Personer
Barn med melding 0-5 år:
Personer
Barn med melding 6-12 år:
Personer
Barn med melding 13-17 år:
Personer
Meldinger i alt:
Antall
Antall meldinger barn 0-5 år:
Antall
Antall meldinger barn 6-12 år:
Antall
Antall meldinger barn 13-17 år:
Antall
Meldinger som gikk til undersøkelse:
Antall
Meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
Antall
Barn med undersøkelse eller tiltak:
Personer
Barn med undersøkelse:
Personer
Undersøkelser i alt:
Personer
Undersøkelser startet:
Antall
Undersøkelser avsluttet:
Personer
Undersøkelser som førte til tiltak:
Personer
Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering:
Antall
Undersøkelser henlagt etter partens ønske:
Antall
Undersøkelser henlagt som følge av flytting:
Antall
Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder:
Antall
Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder:
Antall
Barn med tiltak i løpet av året:
Personer
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året:
Personer
Barn med omsorgstiltak i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak institusjon i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak bolig i løpet av året:
Personer
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
Personer
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
Personer
Barn med tiltak per 31.12:
Personer
Barn med hjelpetiltak per 31.12:
Personer
Barn med omsorgstiltak per 31.12:
Personer
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
Antall
Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan:
Personer
Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan:
Personer
Barn med tiltak institusjon per 31.12:
Personer
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12:
Personer
Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12:
Personer
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12:
Personer
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12:
Personer
Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12:
Personer
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12:
Personer
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12:
Personer
Barn med tiltak bolig per 31.12:
Personer
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12:
Personer
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12:
Personer
Sum stillinger i alt:
Årsverk
Stillinger med fagutdanning:
Årsverk
Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244):
Årsverk
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251):
Årsverk
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252):
Årsverk
Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252):
Årsverk
System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 6-12 år:
Antall
Antall 13-17 år:
Antall
Antall barn 0-17 år:
Personer
Antall barn 0-22 år:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, barnevern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 244:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 251:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 252:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252:
1.1.
Netto driftutgifter funksjon 244:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 251:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 252:
1.1.
Barn med melding:
1.1.
Barn med melding 0-5 år:
1.1.
Barn med melding 6-12 år:
1.1.
Barn med melding 13-17 år:
1.1.
Meldinger i alt:
1.1.
Antall meldinger barn 0-5 år:
1.1.
Antall meldinger barn 6-12 år:
1.1.
Antall meldinger barn 13-17 år:
1.1.
Meldinger som gikk til undersøkelse:
1.1.
Meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak:
1.1.
Barn med undersøkelse:
1.1.
Undersøkelser i alt:
1.1.
Undersøkelser startet:
1.1.
Undersøkelser avsluttet:
1.1.
Undersøkelser som førte til tiltak:
1.1.
Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering:
1.1.
Undersøkelser henlagt etter partens ønske:
1.1.
Undersøkelser henlagt som følge av flytting:
1.1.
Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder:
1.1.
Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder:
1.1.
Barn med tiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med omsorgstiltak i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak institusjon i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak bolig i løpet av året:
1.1.
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251):
1.1.
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
1.1.
Barn med tiltak per 31.12:
1.1.
Barn med hjelpetiltak per 31.12:
1.1.
Barn med omsorgstiltak per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
1.1.
Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan:
1.1.
Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan:
1.1.
Barn med tiltak institusjon per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak bolig per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12:
1.1.
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12:
1.1.
Sum stillinger i alt:
1.1.
Stillinger med fagutdanning:
1.1.
Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244):
1.1.
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251):
1.1.
Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252):
1.1.
Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252):
1.1.
System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 6-12 år:
1.1.
Antall 13-17 år:
1.1.
Antall barn 0-17 år:
1.1.
Antall barn 0-22 år:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, barnevern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter funksjon 244 , Brutto driftsutgifter funksjon 251 , Brutto driftsutgifter funksjon 252 ,

Valgt 1 av totalt 75

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000