Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04675: G. Sosialtjeneste, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2018 08:00
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 20-66 år:
?
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
Antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Samlet antall stønadsmåneder:
Måneder
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
Personer
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
Årsverk
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
Antall
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
Antall
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
Årsverk
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
Personer
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
Personer
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
Personer
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
Personer
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 20-66 år:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1.1.
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Samlet antall stønadsmåneder:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
1.1.
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
1.1.
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
1.1.
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
1.1.
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
1.1.
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , Antall 20-66 år , Netto driftsutgifter i alt ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000