Elevar i grunnskolen

Til toppen
04672: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 3 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til spesialskoler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til spesialskoler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1000 Kroner
Avskrivninger på skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr:
1000 Kroner
Driftsutgifter til skoleskyss:
1000 Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell:
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1000 Kroner
Overføringer til andre, SFO:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1000 Kroner
Statstilskudd til kommunale SFO:
1000 Kroner
Antall kommunale grunnskoler:
Antall
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Antall elever 1. årstrinn:
Personer
Antall elever 2. årstrinn:
Personer
Antall elever 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5. årstrinn:
Personer
Antall elever 6. årstrinn:
Personer
Antall elever 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. årstrinn:
Personer
Antall elever 9. årstrinn:
Personer
Antall elever 10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1. til 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 1. til 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. til 10. årstrinn:
Personer
Antall elever i spesialgrupper:
Personer
Antall elever med spesialundervisning:
Personer
Antall elever med særskilt norskopplæring:
Personer
Antall elever med morsmålsopplæring:
Personer
Antall elever som får skoleskyss:
Personer
Antall elever i spesialskoler:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO:
Personer
Antall elever i kommunal SFO:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i komm og privat SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
Personer
Antall elever i kommunal SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
Personer
Antall deltakere i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere fra kommunen i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
Personer
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
Personer
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Personer
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Personer
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Personer
Årstimer til undervisning:
?
Årstimer utenom undervisning:
Timer
Årstimer til spesialundervisning:
Timer
Årstimer til særskilt norskopplæring:
Timer
Årstimer til morsmålsopplæring:
Timer
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling:
Timer
Årstimer til samiske språkalternativer - oppdeling:
Timer
Årstimer til finsk som andrespråk:
Timer
Årstimer til tegnspråk:
Timer
Årsverk administrative og pedagogiske lederoppgaver:
Årsverk
Årsverk utført av undervisningspersonale:
Årsverk
Årsverk undervisning, med godkjent utdanning:
Årsverk
Årsverk undervisning, uten godkjent utdanning:
Årsverk
Årsverk utført av undervisningspersonale og assistenter:
Årsverk
Årsverk SFO:
Årsverk
Årsverk undervisning grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne:
Årsverk
Årsverk undervisning norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Årsverk
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Årsverk
Antall innbyggere 6-15 år:
Personer
Antall innbyggere 6-9 år:
Personer
Lærertimer totalt, barnetrinn:
Timer
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
Timer
Elevtimer, barnetrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, barnetrinn:
Timer
Elevtimer, ungdomstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn:
Timer
Antall datamaskiner:
Antall
Referansetid
Brutto investeringsutgifter grunnskoleopplæring:
1.1.
Brutto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1.1.
Brutto driftsutgifter til spesialskoler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1.1.
Netto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1.1.
Avskrivninger på skolelokaler og skyss:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr:
1.1.
Driftsutgifter til skoleskyss:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell:
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1.1.
Overføringer til andre, SFO:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1.1.
Statstilskudd til kommunale SFO:
1.1.
Antall kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever 1. årstrinn:
1.1.
Antall elever 2. årstrinn:
1.1.
Antall elever 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5. årstrinn:
1.1.
Antall elever 6. årstrinn:
1.1.
Antall elever 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. årstrinn:
1.1.
Antall elever 9. årstrinn:
1.1.
Antall elever 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1. til 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1. til 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. til 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever i spesialgrupper:
1.1.
Antall elever med spesialundervisning:
1.1.
Antall elever med særskilt norskopplæring:
1.1.
Antall elever med morsmålsopplæring:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss:
1.1.
Antall elever i spesialskoler:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i komm og privat SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
1.1.
Antall deltakere i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere fra kommunen i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
1.1.
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1.1.
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
1.1.
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
1.1.
Årstimer til undervisning:
1.1.
Årstimer utenom undervisning:
1.1.
Årstimer til spesialundervisning:
1.1.
Årstimer til særskilt norskopplæring:
1.1.
Årstimer til morsmålsopplæring:
1.1.
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling:
1.1.
Årstimer til samiske språkalternativer - oppdeling:
1.1.
Årstimer til finsk som andrespråk:
1.1.
Årstimer til tegnspråk:
1.1.
Årsverk administrative og pedagogiske lederoppgaver:
1.1.
Årsverk utført av undervisningspersonale:
1.1.
Årsverk undervisning, med godkjent utdanning:
1.1.
Årsverk undervisning, uten godkjent utdanning:
1.1.
Årsverk utført av undervisningspersonale og assistenter:
1.1.
Årsverk SFO:
1.1.
Årsverk undervisning grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne:
1.1.
Årsverk undervisning norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1.1.
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall innbyggere 6-15 år:
1.1.
Antall innbyggere 6-9 år:
1.1.
Lærertimer totalt, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
1.1.
Elevtimer, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, barnetrinn:
1.1.
Elevtimer, ungdomstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn:
1.1.
Antall datamaskiner:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 93 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 45 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken