Elevar i grunnskolen

04672: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 3 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 93 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til spesialskoler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til spesialskoler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til SFO:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1000 Kroner
Avskrivninger på skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole:
1000 Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr:
1000 Kroner
Driftsutgifter til skoleskyss:
1000 Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell:
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1000 Kroner
Overføringer til andre, SFO:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1000 Kroner
Statstilskudd til kommunale SFO:
1000 Kroner
Antall kommunale grunnskoler:
Antall
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Antall elever 1. årstrinn:
Personer
Antall elever 2. årstrinn:
Personer
Antall elever 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 4. årstrinn:
Personer
Antall elever 5. årstrinn:
Personer
Antall elever 6. årstrinn:
Personer
Antall elever 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. årstrinn:
Personer
Antall elever 9. årstrinn:
Personer
Antall elever 10. årstrinn:
Personer
Antall elever 1. til 3. årstrinn:
Personer
Antall elever 1. til 7. årstrinn:
Personer
Antall elever 8. til 10. årstrinn:
Personer
Antall elever i spesialgrupper:
Personer
Antall elever med spesialundervisning:
Personer
Antall elever med særskilt norskopplæring:
Personer
Antall elever med morsmålsopplæring:
Personer
Antall elever som får skoleskyss:
Personer
Antall elever i spesialskoler:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO:
Personer
Antall elever i kommunal SFO:
Personer
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
Personer
Antall elever i komm og privat SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
Personer
Antall elever i kommunal SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
Personer
Antall deltakere i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere fra kommunen i voksenopplæring:
Personer
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
Personer
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
Personer
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Personer
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
Personer
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
Personer
Årstimer til undervisning:
?
Årstimer utenom undervisning:
Timer
Årstimer til spesialundervisning:
Timer
Årstimer til særskilt norskopplæring:
Timer
Årstimer til morsmålsopplæring:
Timer
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling:
Timer
Årstimer til samiske språkalternativer - oppdeling:
Timer
Årstimer til finsk som andrespråk:
Timer
Årstimer til tegnspråk:
Timer
Årsverk administrative og pedagogiske lederoppgaver:
Årsverk
Årsverk utført av undervisningspersonale:
Årsverk
Årsverk undervisning, med godkjent utdanning:
Årsverk
Årsverk undervisning, uten godkjent utdanning:
Årsverk
Årsverk utført av undervisningspersonale og assistenter:
Årsverk
Årsverk SFO:
Årsverk
Årsverk undervisning grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne:
Årsverk
Årsverk undervisning norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
Årsverk
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
Årsverk
Antall innbyggere 6-15 år:
Personer
Antall innbyggere 6-9 år:
Personer
Lærertimer totalt, barnetrinn:
Timer
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
Timer
Elevtimer, barnetrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, barnetrinn:
Timer
Elevtimer, ungdomstrinn:
Timer
Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn:
Timer
Antall datamaskiner:
Antall
Referansetid
Brutto investeringsutgifter grunnskoleopplæring:
1.1.
Brutto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1.1.
Brutto driftsutgifter til spesialskoler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss:
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialskoler:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole:
1.1.
Netto driftsutgifter til SFO:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole og SFO:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
MVA-refusjon drift, grunnskole:
1.1.
Avskrivninger på skolelokaler og skyss:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr:
1.1.
Driftsutgifter til skoleskyss:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell:
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av SFO:
1.1.
Overføringer til andre, SFO:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale SFO:
1.1.
Statstilskudd til kommunale SFO:
1.1.
Antall kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Antall elever 1. årstrinn:
1.1.
Antall elever 2. årstrinn:
1.1.
Antall elever 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 4. årstrinn:
1.1.
Antall elever 5. årstrinn:
1.1.
Antall elever 6. årstrinn:
1.1.
Antall elever 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. årstrinn:
1.1.
Antall elever 9. årstrinn:
1.1.
Antall elever 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1. til 3. årstrinn:
1.1.
Antall elever 1. til 7. årstrinn:
1.1.
Antall elever 8. til 10. årstrinn:
1.1.
Antall elever i spesialgrupper:
1.1.
Antall elever med spesialundervisning:
1.1.
Antall elever med særskilt norskopplæring:
1.1.
Antall elever med morsmålsopplæring:
1.1.
Antall elever som får skoleskyss:
1.1.
Antall elever i spesialskoler:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO:
1.1.
Antall elever i kommunal og privat SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO 6-9 år:
1.1.
Antall elever i komm og privat SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
1.1.
Antall elever i kommunal SFO med 15 timer eller mer pr. uke:
1.1.
Antall deltakere i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere fra kommunen i voksenopplæring:
1.1.
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne:
1.1.
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne:
1.1.
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1.1.
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole:
1.1.
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler:
1.1.
Årstimer til undervisning:
1.1.
Årstimer utenom undervisning:
1.1.
Årstimer til spesialundervisning:
1.1.
Årstimer til særskilt norskopplæring:
1.1.
Årstimer til morsmålsopplæring:
1.1.
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling:
1.1.
Årstimer til samiske språkalternativer - oppdeling:
1.1.
Årstimer til finsk som andrespråk:
1.1.
Årstimer til tegnspråk:
1.1.
Årsverk administrative og pedagogiske lederoppgaver:
1.1.
Årsverk utført av undervisningspersonale:
1.1.
Årsverk undervisning, med godkjent utdanning:
1.1.
Årsverk undervisning, uten godkjent utdanning:
1.1.
Årsverk utført av undervisningspersonale og assistenter:
1.1.
Årsverk SFO:
1.1.
Årsverk undervisning grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne:
1.1.
Årsverk undervisning norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1.1.
Årsverk kommunale musikk- og kulturskoler:
1.1.
Antall innbyggere 6-15 år:
1.1.
Antall innbyggere 6-9 år:
1.1.
Lærertimer totalt, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer totalt, ungdomstrinn:
1.1.
Elevtimer, barnetrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, barnetrinn:
1.1.
Elevtimer, ungdomstrinn:
1.1.
Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn:
1.1.
Antall datamaskiner:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken