Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

04526: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (avslutta serie) 1988M12 - 2005M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988M12 , 1989M01 , 1989M02 ,

Valgt 1 av totalt 205

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Registrerte arbeidslause ved arbeidskontora (1 000 personar)

Tala for registrerte arbeidslause er reine månadstal, og ikkje 3 månaders glidande gjennomsnitt. Desse tala er justerte attende for brot i serien frå januar 1999.

Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar)

Tidlegare publiserte tal kan bli justerte når tabellen blir oppdatert månadsvis, grunna sesongkorrigeringsmetoda. For tidlegare publiserte tal viser SSB til http://www.ssb.no/akumnd/arkiv/artikler.html