Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

04526: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (avslutta serie) 1988M12 - 2005M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 205 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2006
Kontakt
Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4929
ham@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsstyrken (1 000 personar):
1000 personar
Sysselsette (1 000 personar):
1000 personar
Utførte ukeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
1 000 vekeverk à 37,5 timar
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar):
1000 personar
Registrerte arbeidslause ved arbeidskontora (1 000 personar):
1000 personar
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar):
1000 personar
Referansetid
Arbeidsstyrken (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timar, sesongjustert (1 000):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause (AKU) (1 000 personar):
3 månaders glidande gjennomsnitt
Registrerte arbeidslause ved arbeidskontora (1 000 personar):
31.12.
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Registrerte arbeidslause ved arbeidskontora (1 000 personar)
Tala for registrerte arbeidslause er reine månadstal, og ikkje 3 månaders glidande gjennomsnitt. Desse tala er justerte attende for brot i serien frå januar 1999.
Registrerte arbeidslause + ordinære arbeidsmarknadstiltak (1 000 personar)
Tidlegare publiserte tal kan bli justerte når tabellen blir oppdatert månadsvis, grunna sesongkorrigeringsmetoda. For tidlegare publiserte tal viser SSB til http://www.ssb.no/akumnd/arkiv/artikler.html

Brukerveiledning for statistikkbanken