Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04526: Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 16-74 år. Sesongjusterte tall, 3-måneders glidende gjennomsnitt (avslutta serie) 1988M12 - 2005M12

Jørn Ivar Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 45 66
01.02.2006 10:00
Arbeidsstyrken (1 000 personer):
1000 personer
Sysselsatte (1 000 personer):
1000 personer
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer):
1000 personer
Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene (1 000 personer):
1000 personer
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer):
1000 personer
Arbeidsstyrken (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene (1 000 personer):
31.12.
Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988M12 , 1989M01 , 1989M02 ,

Valgt 1 av totalt 205

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene (1 000 personer)

Tala for registrerte arbeidslause er reine månadstal, og ikkje 3 månaders glidande gjennomsnitt. Desse tala er justerte attende for brot i serien frå januar 1999.

Registrerte arbeidsledige + ordinære arbeidsmarkedstiltak (1 000 personer)

Tidlegare publiserte tal kan bli justerte når tabellen blir oppdatert månadsvis, grunna sesongkorrigeringsmetoda. For tidlegare publiserte tal viser SSB til http://www.ssb.no/akumnd/arkiv/artikler.html