Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04513: Psykisk helsevern for barn og unge. Døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager, etter helseforetak (avslutta serie) 1990 - 2021

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
03.11.2022 08:00
Døgnplasser:
antall
Utskrivninger:
antall
Oppholdsdøgn:
antall
Polikliniske konsultasjoner:
antall
Oppholdsdager:
antall
Døgnplasser (per 1000 innbyggere):
per 1000
Utskrivninger (per 1000 innbyggere):
per 1000
Oppholdsdøgn (per 1000 innbyggere):
per 1000
Polikliniske konsultasjoner (per 1000 innbyggere):
per 1000
Oppholdsdager (per 1000 innbyggere):
per 1000
Døgnplasser (per årsverk):
per årsverk
Utskrivinger (per årsverk):
per årsverk
Oppholdsdøgn (per årsverk):
per årsverk
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
per årsverk
Oppholdsdager (per årsverk):
per årsverk
Døgnplasser:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Oppholdsdøgn:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Oppholdsdager:
31.12.
Døgnplasser (per 1000 innbyggere):
31.12.
Utskrivninger (per 1000 innbyggere):
31.12.
Oppholdsdøgn (per 1000 innbyggere):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per 1000 innbyggere):
31.12.
Oppholdsdager (per 1000 innbyggere):
31.12.
Døgnplasser (per årsverk):
31.12.
Utskrivinger (per årsverk):
31.12.
Oppholdsdøgn (per årsverk):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
31.12.
Oppholdsdager (per årsverk):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Døgnplasser , Utskrivninger , Oppholdsdøgn ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Fra og med 2011 blir tall for aktivitet innenfor psykisk helsevern, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Innføringen av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjør at antall konsultasjoner for 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

statistikkvariabel

Døgnplasser (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Utskrivinger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Oppholdsdøgn (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Oppholdsdager (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.