Spesialisthelsetjenesten

04511: Psykisk helsevern for voksne. Døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager, etter helseforetak 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.09.2019
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Døgnplasser:
døgnplasser
Utskrivninger:
utskrivninger
Oppholdsdøgn:
oppholdsdøgn
Polikliniske konsultasjoner:
polikliniske konsultasjoner
Oppholdsdager:
oppholdsdager
Døgnplasser (per 1 000 innbyggere):
døgnplasser per 1 000 innbyggere
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
utskrivninger per 1 000 innbyggere
Oppholdsdøgn (per 1 000 innbyggere):
oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere
Oppholdsdager (per 1 000 innbyggere):
oppholdsdager per 1 000 innbyggere
Døgnplasser (per årsverk):
oppholdsdager per 1 000 innbyggere
Utskrivinger (per årsverk):
utskrivinger per årsverk
Oppholdsdøgn (per årsverk):
oppholdsdøgn per årsverk
Oppholdsdager (per årsverk):
oppholdsdager per årsverk
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
polikliniske konsultasjoner per årsverk
Referansetid
Døgnplasser:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Oppholdsdøgn:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Oppholdsdager:
31.12.
Døgnplasser (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Oppholdsdøgn (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Oppholdsdager (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Døgnplasser (per årsverk):
31.12.
Utskrivinger (per årsverk):
31.12.
Oppholdsdøgn (per årsverk):
31.12.
Oppholdsdager (per årsverk):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
Fra og med 2011 blir tall for aktivitet innenfor psykisk helsevern, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019.
Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Innføringen av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjør at antall konsultasjoner for 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
statistikkvariabel
Døgnplasser (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Utskrivinger (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Oppholdsdøgn (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Oppholdsdager (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.
Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)
F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Brukerveiledning for statistikkbanken