Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

04511: Psykisk helsevern for voksne. Døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager, etter helseforetak 1990 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Døgnplasser , Utskrivninger , Oppholdsdøgn ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Fra og med 2011 blir tall for aktivitet innenfor psykisk helsevern, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Innføringen av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjør at antall konsultasjoner for 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Fra og med 2020 defineres utskrivinger for psykisk helsevern i hovedsak som utskrivninger fra gruppert etter (helse)foretak. Tidligere ble utskrivninger definert som utskrivninger fra gruppert etter behandlingsted. Det medfører at interne overføringer innad i foretaket nå ikke blir inkludert i utskrivningstallene.

statistikkvariabel

Døgnplasser (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Utskrivinger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Oppholdsdøgn (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Oppholdsdager (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.