04393: Produksjon, import og eksport av elektrisk kraft (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.05.2010
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i alt:
GWh
Vasskraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Import:
GWh
Eksport:
GWh
Referansetid
Produksjon i alt:
31.12.
Vasskraftproduksjon:
31.12.
Varmekraftproduksjon:
31.12.
Vindkraftproduksjon:
31.12.
Import:
31.12.
Eksport:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken