Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04393: Produksjon, import og eksport av elektrisk kraft (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2008

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
26.05.2010 10:00
Produksjon i alt:
GWh
Vasskraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Import:
GWh
Eksport:
GWh
Produksjon i alt:
31.12.
Vasskraftproduksjon:
31.12.
Varmekraftproduksjon:
31.12.
Vindkraftproduksjon:
31.12.
Import:
31.12.
Eksport:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1961 , 1962 ,

Valgt 1 av totalt 49

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000