Elektrisitet

Til toppen

04393: Produksjon, import og eksport av elektrisk kraft (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1961 , 1962 ,

Valgt 1 av totalt 49

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000