Til toppen
04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2020
Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 28 732 Valgte 0

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
For 2001 og 2011 er tallene fra Folke- og boligtellingen per november 2001 og 2011. Fra 2013 og seinere er tallene per 1. januar hvert av årene.
region
Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved telingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.
år
2011
For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.

Brukerveiledning for statistikkbanken