Befolkning

Til toppen

04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2011 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 28 735

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-5 år , 6-15 år , 16-19 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. For 2001 og 2011 er tallene fra Folke- og boligtellingen per november 2001 og 2011. Fra 2013 og seinere er tallene per 1. januar hvert av årene.

region

Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

alder

I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved telingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.

år

2011

For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.