Næringenes økonomiske utvikling

04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.11.2009
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2008 innen 92.400 Nyhetsbyråer er ikke sammenlignbare med tidligere årganger da det ikke er innsamlet tall på mange foretak grunnet overgang til ny næringsstandard.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
statistikkvariabel: Sysselsatte , næring: 92.1 Film og video
Økningen i omsetning i 2004 skyldes hovedsakelig fusjon.
statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , næring: 92.4 Nyhetsbyråer
Nedgang i omsetning fra 2006 til 2007 skyldes i stor grad at foretak har skiftet næring.

Brukerveiledning for statistikkbanken