Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
03.11.2009
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2008 innen 92.400 Nyhetsbyråer er ikke sammenlignbare med tidligere årganger da det ikke er innsamlet tall på mange foretak grunnet overgang til ny næringsstandard.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
statistikkvariabel: Sysselsatte , næring: 92.1 Film og video
Økningen i omsetning i 2004 skyldes hovedsakelig fusjon.
statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , næring: 92.4 Nyhetsbyråer
Nedgang i omsetning fra 2006 til 2007 skyldes i stor grad at foretak har skiftet næring.

Brukerveiledning for statistikkbanken