Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
03.11.2009 10:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2008 innen 92.400 Nyhetsbyråer er ikke sammenlignbare med tidligere årganger da det ikke er innsamlet tall på mange foretak grunnet overgang til ny næringsstandard.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

statistikkvariabel: Sysselsatte , næring: 92.1 Film og video

Økningen i omsetning i 2004 skyldes hovedsakelig fusjon.

statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , næring: 92.4 Nyhetsbyråer

Nedgang i omsetning fra 2006 til 2007 skyldes i stor grad at foretak har skiftet næring.