Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2008 innen 92.400 Nyhetsbyråer er ikke sammenlignbare med tidligere årganger da det ikke er innsamlet tall på mange foretak grunnet overgang til ny næringsstandard.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

statistikkvariabel: Sysselsatte , næring: 92.1 Film og video

Økningen i omsetning i 2004 skyldes hovedsakelig fusjon.

statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , næring: 92.4 Nyhetsbyråer

Nedgang i omsetning fra 2006 til 2007 skyldes i stor grad at foretak har skiftet næring.