04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

grunnkrets (Stor verdimengde)

Totalt 18 365 Valgte

Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk søk eller knappen Velg verdier fra gruppe.
år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
grunnkrets
03015403 Sollerud
Tall for 2016 er rettet den 1. september 2016.
03015405 Bestum
Tall for 2016 er rettet den 1. september 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken