Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04298: Tryggleik. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som bruker digital signatur , Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur til identifikasjon , Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken