Næringenes økonomiske utvikling

04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.11.2009
Kontakt
Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Foretak
Ikke medregnet merverdiavgift.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.3 Databehandling
Økningen i 2003 og 2004 skyldes hovedsakelig omplasseringer innenfor næringshovedområdet 72.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.6 Annen databehandlingsvirksomhet
Nedgangen i 2003 skyldes hovedsakelig en overgang til et annet næringshovedområde forårsaket av fusjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken