Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
03.11.2009
Kontakt
Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Foretak
Ikke medregnet merverdiavgift.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.3 Databehandling
Økningen i 2003 og 2004 skyldes hovedsakelig omplasseringer innenfor næringshovedområdet 72.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.6 Annen databehandlingsvirksomhet
Nedgangen i 2003 skyldes hovedsakelig en overgang til et annet næringshovedområde forårsaket av fusjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken