Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Foretak

Ikke medregnet merverdiavgift.

statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.3 Databehandling

Økningen i 2003 og 2004 skyldes hovedsakelig omplasseringer innenfor næringshovedområdet 72.

statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.6 Annen databehandlingsvirksomhet

Nedgangen i 2003 skyldes hovedsakelig en overgang til et annet næringshovedområde forårsaket av fusjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken