Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Foretak
Ikke medregnet merverdiavgift.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.3 Databehandling
Økningen i 2003 og 2004 skyldes hovedsakelig omplasseringer innenfor næringshovedområdet 72.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 72.6 Annen databehandlingsvirksomhet
Nedgangen i 2003 skyldes hovedsakelig en overgang til et annet næringshovedområde forårsaket av fusjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken