Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen

04205: Medlemmer og menigheiter i registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (F) (avslutta serie) 2003 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Adventistkyrkja , Buddhisme , Den Evangelisk Lutherske frikyrkja i Noreg ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2003, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menighetstilhøyrige medlemmer.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.