Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

04205: Medlemmer og menigheiter i registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (F) (avslutta serie) 2003 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

trussamfunntype

Totalt 2 Valgte

Søk

trussamfunn

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.10.2004
Kontakt
Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
abt@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Menigheiter:
menigheiter
Referansetid
Medlemmer:
31.12.
Menigheiter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2003, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menighetstilhøyrige medlemmer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.

Brukerveiledning for statistikkbanken